כל הזכויות שמורות לאיזבלה ברנס נכסים בכפר

09-7441843 / 052-8580450   

0777010068